RoháčekFilemonovi1,10

Filemonovi 1:10

prosím ťa o svoje dieťa, ktoré som ja splodil vo svojich putách, Onezima,


Verš v kontexte

9 pre lás­ku radšej prosím súc taký jako starý Pavel a teraz i väzeň Ježiša Kris­ta, 10 prosím ťa o svoje dieťa, ktoré som ja splodil vo svojich putách, Onezima, 11 ktorý ti bol kedysi ne­užitočný, ale teraz tebe i mne užitočný, ktorého som ti zase po­slal,

späť na Filemonovi, 1

Príbuzné preklady Roháček

10 prosím ťa o svoje dieťa, ktoré som ja splodil vo svojich putách, Onezima,

Evanjelický

10 prosím ťa za svoje dieťa, ktoré som splodil vo väzení, za Onezima.

Ekumenický

10 Prosím ťa za svoje dieťa Onezima, ktorého som splodil v putách.

Bible21

10 Pro­sím tě ohledně svého sy­na, je­hož jsem zplo­dil ve vězení, One­zi­ma,