Roháček2. Mojžišova6,24

2. Mojžišova 6:24

Exodus

A synovia Kórachovi: As­sír, El­kána a Abiazaf. To sú čeľade Kórachov­cov.


Verš v kontexte

23 A Áron si vzal Alžbetu, dcéru Am­minadábovu, ses­tru Názonovu, za ženu, a porodila mu Nádaba a Abihú-va, Eleazára a Itamára. 24 A synovia Kórachovi: As­sír, El­kána a Abiazaf. To sú čeľade Kórachov­cov. 25 A Eleazár, syn Áronov, si vzal z dcér Putielových za ženu, ktorá mu porodila Pin­chasa. To hlavy ot­cov Levitov podľa svojich čeľadí.

späť na 2. Mojžišova, 6

Príbuzné preklady Roháček

24 A synovia Kórachovi: As­sír, El­kána a Abiazaf. To sú čeľade Kórachov­cov.

Evanjelický

24 Synovia Kórachovi: Asír, El­kána a Abiásáf; to sú čeľade Kórachov­cov.

Ekumenický

24 Synovia Kóracha: As­sír, El­kána a Abiásaf. To sú rody Kóracha.

Bible21

24 Synové Ko­rachovi: Asir, Elká­na a Abi­a­saf – to jsou ko­rachov­ské ro­di­ny.