Roháček2. Mojžišova30,25

2. Mojžišova 30:25

Exodus

A spravíš z toho olej na sväté po­mazávanie, lekár­nic­kú masť voňavú, prácou lekár­nika, bude to olej na sväté po­mazávanie.


Verš v kontexte

24 kas­sie päťs­to v šek­le svätyne, a olivového oleja mieru hín. 25 A spravíš z toho olej na sväté po­mazávanie, lekár­nic­kú masť voňavú, prácou lekár­nika, bude to olej na sväté po­mazávanie. 26 A po­mažeš ním stán shromaždenia a truh­lu svedoc­tva,

späť na 2. Mojžišova, 30

Príbuzné preklady Roháček

25 A spravíš z toho olej na sväté po­mazávanie, lekár­nic­kú masť voňavú, prácou lekár­nika, bude to olej na sväté po­mazávanie.

Evanjelický

25 Z toho pri­prav olej na po­svät­né po­mazanie, miešanú masť, ako robia olej­kári; to bude po­svät­ný olej na po­mazanie.

Ekumenický

25 Z toho pri­pravíš olej na po­svät­né po­mazanie, miešanú voňavú masť, ako to robieva olej­kár. To je olej po­svät­ného po­mazania.

Bible21

25 Voňavkářským způso­bem pak z toho připravíš olej svatého po­mazání jako vonnou mast. To je olej svatého po­mazání.