Roháček2. Mojžišova16,35

2. Mojžišova 16:35

Exodus

A synovia Iz­raelovi jed­li man­nu štyrid­sať rokov, až do­kiaľ ne­prišli do zeme, v ktorej mali bývať; man­nu jed­li, kým ne­prišli k po­hraničiu Kananej­skej zeme.


Verš v kontexte

34 P­reto jako bol pri­kázal Hos­podin Mojžišovi, uložil ju Áron pred svedoc­tvom, aby tam bola opat­rovaná. 35 A synovia Iz­raelovi jed­li man­nu štyrid­sať rokov, až do­kiaľ ne­prišli do zeme, v ktorej mali bývať; man­nu jed­li, kým ne­prišli k po­hraničiu Kananej­skej zeme. 36 A omer je desatinou efy.

späť na 2. Mojžišova, 16

Príbuzné preklady Roháček

35 A synovia Iz­raelovi jed­li man­nu štyrid­sať rokov, až do­kiaľ ne­prišli do zeme, v ktorej mali bývať; man­nu jed­li, kým ne­prišli k po­hraničiu Kananej­skej zeme.

Evanjelický

35 Iz­rael­ci jed­li man­nu 40 rokov, až kým ne­prišli do obývateľnej zeme, na okraj Kanaánu.

Ekumenický

35 Iz­raeliti jed­li man­nu štyrid­sať rokov, kým ne­prišli do krajiny, v ktorej sa mali usíd­liť. Jedávali man­nu, kým ne­prišli k hraniciam Kanaánu.

Bible21

35 Synové Iz­rae­le jedli manu čtyřicet let, dokud ne­veš­li do země, v níž mě­li byd­let; tu manu jedli, dokud ne­přiš­li k hranicím kanaán­ské země.