Roháček2. Mojžišova14,26

2. Mojžišova 14:26

Exodus

A Hos­podin riekol Mojžišovi: Vy­stri svoju ruku na more, aby sa na­vrátily vody na Egypťanov, na ich vozy a na ich jazd­cov.


Verš v kontexte

25 A vy­razil kolesá z jeho vozov a po­háňal ho tak, že išlo s ťažkosťou. Vtedy po­vedali Egypťania: Utečme pred Iz­raelom, lebo Hos­podin bojuje za nich proti Egypťanom! 26 A Hos­podin riekol Mojžišovi: Vy­stri svoju ruku na more, aby sa na­vrátily vody na Egypťanov, na ich vozy a na ich jazd­cov. 27 V­tedy vystrel Mojžiš svoju ruku na more, a more sa na­vrátilo pred ránom ku svojej moci, a Egypťania utekali oproti ne­mu, a tak vrh­nul Hos­podin Egypťana do­pro­stred mora.

späť na 2. Mojžišova, 14

Príbuzné preklady Roháček

26 A Hos­podin riekol Mojžišovi: Vy­stri svoju ruku na more, aby sa na­vrátily vody na Egypťanov, na ich vozy a na ich jazd­cov.

Evanjelický

26 I riekol Hos­podin Mojžišovi: Vy­stri ruku nad more a vrátia sa vody na Egypťanov, na ich vozy a na ich jazd­cov.

Ekumenický

26 Hos­podin po­vedal Mojžišovi: Vy­stri ruku nad more, aby sa vody vrátili na Egypťanov, na ich bojové vozy a jazd­cov.

Bible21

26 Hos­po­din Mo­jžíšovi ře­kl: „Na­přáhni ruku nad moře, ať se vody vrátí zpět – na Egypťa­ny, na je­jich vozy i je­jich jezdce.“