Roháček2. Mojžišova14,25

2. Mojžišova 14:25

Exodus

A vy­razil kolesá z jeho vozov a po­háňal ho tak, že išlo s ťažkosťou. Vtedy po­vedali Egypťania: Utečme pred Iz­raelom, lebo Hos­podin bojuje za nich proti Egypťanom!


Verš v kontexte

24 Po­tom stalo sa za ran­nej stráže: Hos­podin po­hliadol na voj­sko Egypťanov zo stĺpu ohňa a ob­laku a zmiatol voj­sko Egypťanov. 25 A vy­razil kolesá z jeho vozov a po­háňal ho tak, že išlo s ťažkosťou. Vtedy po­vedali Egypťania: Utečme pred Iz­raelom, lebo Hos­podin bojuje za nich proti Egypťanom! 26 A Hos­podin riekol Mojžišovi: Vy­stri svoju ruku na more, aby sa na­vrátily vody na Egypťanov, na ich vozy a na ich jazd­cov.

späť na 2. Mojžišova, 14

Príbuzné preklady Roháček

25 A vy­razil kolesá z jeho vozov a po­háňal ho tak, že išlo s ťažkosťou. Vtedy po­vedali Egypťania: Utečme pred Iz­raelom, lebo Hos­podin bojuje za nich proti Egypťanom!

Evanjelický

25 brz­dil kolesá ich vozov, takže len ťažko po­stupovali. Tu si Egypťania po­vedali: Utekaj­me pred Iz­rael­cami, lebo Hos­podin bojuje za nich proti Egypťanom.

Ekumenický

25 Spôsobil, že sa im z bojových vozov uvoľnili kolesá, takže len s veľkou námahou moh­li na­predovať. Egypťania hovorili: Utekaj­me pred Iz­raelit­mi, lebo Hos­podin bojuje za nich proti Egyp­tu.

Bible21

25 Za­dr­hl je­jich vozům ko­la, aby je mu­se­li těžce táhnout. Teh­dy Egypťané vy­křik­li: „U­teč­me před Iz­rae­lem! Hos­po­din za ně bo­juje pro­ti Egyptu!“