Roháček2. Mojžišova1,7

2. Mojžišova 1:7

Exodus

A synovia Iz­raelovi sa plodili a hemžili a množili sa a moc­neli prenáram­ne a na­pl­nená bola nimi zem.


Verš v kontexte

6 A Jozef zo­mrel i všet­ci jeho bratia i celé to po­kolenie. 7 A synovia Iz­raelovi sa plodili a hemžili a množili sa a moc­neli prenáram­ne a na­pl­nená bola nimi zem. 8 Po­tom po­vs­tal nový kráľ nad Egyp­tom, ktorý ne­znal Jozefa.

späť na 2. Mojžišova, 1

Príbuzné preklady Roháček

7 A synovia Iz­raelovi sa plodili a hemžili a množili sa a moc­neli prenáram­ne a na­pl­nená bola nimi zem.

Evanjelický

7 Iz­rael­ci boli plod­ní, množili sa, rást­li počtom a ne­smier­ne mohut­neli, takže ich bola pl­ná krajina.

Ekumenický

7 Iz­raeliti boli však plod­ní, rozm­nožili sa, vzrás­tol ich počet a pre­veľmi zmohut­neli, takže ich bola pl­ná krajina.

Bible21

7 Synové Iz­rae­le však byli plodní a ne­smírně se roz­růsta­li, množi­li a roz­máha­li, takže se jimi na­plni­la země.