RoháčekEfezským5,14

Efezským 5:14

Pre­to hovorí: Pre­buď sa ty, kto spíš, a vstaň z mŕt­vych, a bude ti svietiť Kris­tus.


Verš v kontexte

13 Ale to všet­ko, kárané od svet­la, vy­chádza na javo; lebo všet­ko, čo vy­chádza na javo, je svet­lo. 14 Pre­to hovorí: Pre­buď sa ty, kto spíš, a vstaň z mŕt­vych, a bude ti svietiť Kris­tus. 15 Teda hľaďte, jako by ste sa správ­ne chovali, nie ako ne­múd­ri, ale jako múd­ri,

späť na Efezským, 5

Príbuzné preklady Roháček

14 Pre­to hovorí: Pre­buď sa ty, kto spíš, a vstaň z mŕt­vych, a bude ti svietiť Kris­tus.

Evanjelický

14 lebo všet­ko, čo sa stáva zjav­ným, je svet­lo. Pre­to hovorí: Pre­buď sa, kto spíš, vstaň z mŕt­vych a za­skvie sa ti Kris­tus.

Ekumenický

14 Veď všet­ko, čo je zjav­né, je svet­lo. Pre­to je po­vedané: Pre­buď sa, ty, čo spíš, a vstaň z mŕtvych a zažiari ti Kris­tus.

Bible21

14 a všech­no, co vy­chází naje­vo, se stává jasným. Pro­to se říká: „Probuď se, ty, kdo spíš, vstaň z mrt­vý­cha za­září ti Kristus!“