RoháčekEfezským1,17

Efezským 1:17

žeby Bôh nášho Pána Ježiša Kris­ta, Otec slávy, ráčil vám dať ducha múd­ros­ti a zjavenia pravým po­znaním jeho,


Verš v kontexte

16 ne­pres­távam ďakovať za vás zmieňujúc sa o vás na svojich mod­lit­bách, 17 žeby Bôh nášho Pána Ježiša Kris­ta, Otec slávy, ráčil vám dať ducha múd­ros­ti a zjavenia pravým po­znaním jeho, 18 osvietené oči vašej mys­le, aby ste vedeli, čo a jaká je to nádeja jeho po­volania a čo a jaké bohat­stvo slávy jeho dedičs­tva medzi svätými

späť na Efezským, 1

Príbuzné preklady Roháček

17 žeby Bôh nášho Pána Ježiša Kris­ta, Otec slávy, ráčil vám dať ducha múd­ros­ti a zjavenia pravým po­znaním jeho,

Evanjelický

17 aby Boh nášho Pána Ježiša Kris­ta, Otec slávy, dal vám Ducha múd­ros­ti a zjavenia v po­znávaní Jeho

Ekumenický

17 aby vám Boh nášho Pána Ježiša Kris­ta, Otec slávy, keď ho po­znávate, dal Ducha múd­ros­ti a zjavenia,

Bible21

17 Kéž vám Bůh naše­ho Pá­na Ježíše Krista, Otec slávy, dá du­cha moud­rosti a zje­vení, abys­te ho zna­li.