Roháček5. Mojžišova18,16

5. Mojžišova 18:16

Deuteronomium

všet­ko tak, ako si si žiadal od Hos­podina, svoj­ho Boha, na Horebe v deň shromaždenia hovoriac: Nech už ne­počúvam viacej hlasu Hos­podina, svoj­ho Boha, ani nech už viacej ne­vidím tohoto veľkého ohňa, aby som nezom­rel.


Verš v kontexte

15 Hos­podin, tvoj Bôh, ti vzbudí proroka z tvoj­ho stredu, zpomedzi tvojich bratov, ako som ja, na toho budete počúvať, 16 všet­ko tak, ako si si žiadal od Hos­podina, svoj­ho Boha, na Horebe v deň shromaždenia hovoriac: Nech už ne­počúvam viacej hlasu Hos­podina, svoj­ho Boha, ani nech už viacej ne­vidím tohoto veľkého ohňa, aby som nezom­rel. 17 A Hos­podin mi po­vedal: Dob­re hovoria, čo hovoria.

späť na 5. Mojžišova, 18

Príbuzné preklady Roháček

16 všet­ko tak, ako si si žiadal od Hos­podina, svoj­ho Boha, na Horebe v deň shromaždenia hovoriac: Nech už ne­počúvam viacej hlasu Hos­podina, svoj­ho Boha, ani nech už viacej ne­vidím tohoto veľkého ohňa, aby som nezom­rel.

Evanjelický

16 cel­kom tak, ako si žiadal od Hos­podina, svoj­ho Boha, na Chórebe, v deň zhromaždenia, keď si hovoril: Nech viac ne­počujem hlas Hos­podina, svoj­ho Boha, ani nech viac ne­vidím ten­to veľký oheň, aby som nezom­rel.

Ekumenický

16 Bude to tak, ako si žiadal od Hos­podina, svoj­ho Boha, na Horebe v deň zhromaždenia, keď si vravel: Kiež už ne­počujem hlas Hos­podina, svoj­ho Boha, a ne­vidím už ten veľký oheň, aby som nezom­rel.

Bible21

16 Přes­ně to jsi žádal od Hos­po­di­na, svého Bo­ha, na Orébu v den shro­máždění, když jsi říkal: „Ať už nes­lyším hlas Hos­po­di­na, svého Bo­ha, a ne­vi­dím ten ve­liký oheň – ji­nak zemřu!“