Roháček5. Mojžišova13,2

5. Mojžišova 13:2

Deuteronomium

a keby aj prišlo znamenie alebo zázrak, o ktorom by ti hovoril, a po­vedal by: Poďme za inými boh­mi, ktorých si ne­znal, a slúžme im!


Verš v kontexte

1 Keby po­vs­tal v tvojom strede prorok alebo niek­to taký, komu by sa sníval sen, a dal by ti nejaké znamenie alebo nejaký zá­zrak, 2 a keby aj prišlo znamenie alebo zázrak, o ktorom by ti hovoril, a po­vedal by: Poďme za inými boh­mi, ktorých si ne­znal, a slúžme im! 3 Ne­pos­lúch­neš na slová toho proroka alebo na s­lová toho, komu by sa sníval nejaký taký sen, lebo Hos­podin, váš Bôh, vás to zkúša, aby zvedel, či milujete Hos­podina, svoj­ho Boha, celým svojím srd­com a celou svojou dušou.

späť na 5. Mojžišova, 13

Príbuzné preklady Roháček

2 a keby aj prišlo znamenie alebo zázrak, o ktorom by ti hovoril, a po­vedal by: Poďme za inými boh­mi, ktorých si ne­znal, a slúžme im!

Evanjelický

2 Ak po­vs­tane v tvojom strede prorok alebo snívač a naz­načí ti znamenie alebo zá­zrak,

Ekumenický

2 Ak medzi vami vy­stúpi prorok alebo nie­kto, kto máva a vy­kladá sny, a dá ti nejaké znamenie alebo vy­koná zá­zrak,

Bible21

2 Ve tvém stře­du by se mohl ob­jevit pro­rok nebo vy­k­la­dač snů a nabízet ti nějaké zna­mení či div