Roháček5. Mojžišova13,12

5. Mojžišova 13:12

Deuteronomium

Keby si počul hovoriť o nie­ktorom zo svojich miest, ktoré ti dá Hos­podin, tvoj Bôh, aby si tam býval,


Verš v kontexte

11 A počuje to celý Iz­rael, a budú sa báť a ne­urobia viacej nijakej takej zlej veci v tvojom strede. 12 Keby si počul hovoriť o nie­ktorom zo svojich miest, ktoré ti dá Hos­podin, tvoj Bôh, aby si tam býval, 13 že vyšli mužovia, synovia beliála, z tvoj­ho stredu a že zvied­li obyvateľov svoj­ho mes­ta hovoriac: Poďme, slúžme iným bohom, ktorých ste ne­znali,

späť na 5. Mojžišova, 13

Príbuzné preklady Roháček

12 Keby si počul hovoriť o nie­ktorom zo svojich miest, ktoré ti dá Hos­podin, tvoj Bôh, aby si tam býval,

Evanjelický

12 Keď sa to do­počuje celý Iz­rael, bude sa báť a nebude páchať viac takéto zlo v tvojom pro­stredí.

Ekumenický

12 Keď sa to do­počujú všet­ci Iz­raeliti, budú sa báť a nijaké také zlo sa medzi vami už ne­stane.

Bible21

12 Až o tom us­lyší vše­chen Iz­rael, při­jde na ně bázeň a už nikdy ve tvém stře­du podobné zlo ne­spá­chají.