Roháček5. Mojžišova12,16

5. Mojžišova 12:16

Deuteronomium

Len krvi nebudete jesť; na zem ju vy­leješ ako vodu.


Verš v kontexte

15 Ináče, čo a koľko len sa bude žiadať tvojej duši, za­biješ si a budeš jesť mäso podľa požeh­nania Hos­podina, svoj­ho Boha, ktoré ti dá, vo všet­kých tvojich bránach, čis­tý i nečis­tý ho bude jesť ako srnu a jako jeleňa. 16 Len krvi nebudete jesť; na zem ju vy­leješ ako vodu. 17 Nebudeš môcť jesť vo svojich bránach desatiny svoj­ho obilia ani užívať desatiny svojho vína a svoj­ho oleja ani pr­vorodených kusov svojho dobyt­ka a svoj­ho drob­ného stáda ani ni­ktorých svojich sľubov, ktoré sľúbiš, ani svojich dob­rovoľných obetí a obetí po­z­dvi­hnutia svojej ruky.

späť na 5. Mojžišova, 12

Príbuzné preklady Roháček

16 Len krvi nebudete jesť; na zem ju vy­leješ ako vodu.

Evanjelický

16 Len krv nejedz­te, ale vy­lej­te ju na zem ako vodu.

Ekumenický

16 Len krv nejedz­te, ale vy­lej­te ju na zem ako vodu.

Bible21

16 Ne­smí­te však jíst krev – nech ji vy­téci na zem jako vo­du.