Roháček5. Mojžišova10,3

5. Mojžišova 10:3

Deuteronomium

A tak som spravil truh­lu zo šittímového dreva a utesal som dve kamen­né do­sky, jaké boly tie pr­vé, a vy­šiel som na vrch a dve do­sky som niesol vo svojej ruke.


Verš v kontexte

2 Na­píšem na do­sky slová, ktoré boly na tam­tých prvých do­skách, ktoré si roz­bil, a vložíš ich do truh­ly. 3 A tak som spravil truh­lu zo šittímového dreva a utesal som dve kamen­né do­sky, jaké boly tie pr­vé, a vy­šiel som na vrch a dve do­sky som niesol vo svojej ruke. 4 A na­písal na do­sky, jako bolo tamto pr­vé pís­mo, desať slov, ktoré vám hovoril Hos­podin na vr­chu zp­ro­stred ohňa v deň shromaždenia, a Hos­podin ich dal zase mne.

späť na 5. Mojžišova, 10

Príbuzné preklady Roháček

3 A tak som spravil truh­lu zo šittímového dreva a utesal som dve kamen­né do­sky, jaké boly tie pr­vé, a vy­šiel som na vrch a dve do­sky som niesol vo svojej ruke.

Evanjelický

3 Nato urobil som truh­lu z akáci­ového dreva, vy­kresal som dve kamen­né do­sky, podob­né pr­vým, a vy­stúpil som na vrch s oboma do­skami v rukách.

Ekumenický

3 Urobil som teda ar­chu z akáciového dreva, vy­kresal som dve kamen­né tabule, ako tie pr­vé, a vy­stúpil som na vrch s oboma tabuľami v rukách.

Bible21

3 Vy­ro­bil jsem tedy tru­hlu z akáci­ového dře­va, vy­tesal dvě ka­menné des­ky podobné těm prvním a s obě­ma des­ka­mi v ru­kou jsem vy­stou­pil na ho­ru.