Roháček5. Mojžišova10,20

5. Mojžišova 10:20

Deuteronomium

Hos­podina, svoj­ho Boha, sa budeš báť, jemu budeš slúžiť a jeho sa budeš lás­kou pridŕžať a na jeho meno budeš pri­sahať.


Verš v kontexte

19 Pre­to budete aj vy milovať po­hos­tína, lebo ste boli po­hos­tín­mi v Egypt­skej zemi. 20 Hos­podina, svoj­ho Boha, sa budeš báť, jemu budeš slúžiť a jeho sa budeš lás­kou pridŕžať a na jeho meno budeš pri­sahať. 21 On je tvojou chlúbou a on tvojím Bohom, ktorý učinil s tebou tie veľké a strašné veci, ktoré videly tvoje oči.

späť na 5. Mojžišova, 10

Príbuzné preklady Roháček

20 Hos­podina, svoj­ho Boha, sa budeš báť, jemu budeš slúžiť a jeho sa budeš lás­kou pridŕžať a na jeho meno budeš pri­sahať.

Evanjelický

20 Hos­podina, Boha svoj­ho, sa boj, Jemu slúž, Jeho sa pri­dŕžaj a na Jeho meno pri­sahaj,

Ekumenický

20 Hos­podina, svoj­ho Boha sa boj, jemu slúž, jeho sa pri­dŕžaj a na jeho meno pri­sahaj.

Bible21

20 Hos­po­di­na, svého Bo­ha, cti a jemu služ, k ně­mu se přimkni a v jeho jménu přísahej.