Roháček3. Jánov1,4

3. Jánov 1:4

Väčšej rados­ti nad to ne­mám, než aby som počul, že moje deti chodia v prav­de.


Verš v kontexte

3 Lebo som sa veľmi za­radoval, keď pri­chádzali bratia a svedčili o tvojej prav­de, tak ako ty chodíš v prav­de. 4 Väčšej rados­ti nad to ne­mám, než aby som počul, že moje deti chodia v prav­de. 5 Milovaný ver­ne činíš, čokoľvek robíš bratom a hosťom,

späť na 3. Jánov, 1

Príbuzné preklady Roháček

4 Väčšej rados­ti nad to ne­mám, než aby som počul, že moje deti chodia v prav­de.

Evanjelický

4 Ne­mám väčšiu radosť, ako keď počujem, že moje deti chodia v prav­de.

Ekumenický

4 Ne­mám väčšej rados­ti, ako keď počujem, že moje deti žijú v pravde.

Bible21

4 Nemám větší ra­dost než slyšet, že mé dě­ti ži­jí v prav­dě!