Roháček2. Timoteovi1,7

2. Timoteovi 1:7

Lebo nám nedal Bôh ducha bojaz­livos­ti, ale moci a lás­ky a zdravého roz­umu.


Verš v kontexte

6 A pre tú príčinu ťa upomínam, aby si roz­necoval dar Boží, ktorý je v tebe, daný ti vložením mojich rúk. 7 Lebo nám nedal Bôh ducha bojaz­livos­ti, ale moci a lás­ky a zdravého roz­umu. 8 A tak sa nehan­bi za svedoc­tvo nášho Pána ani za mňa, jeho väzňa, ale trp priekorie spolu s evan­jeli­om podľa moci Boha,

späť na 2. Timoteovi, 1

Príbuzné preklady Roháček

7 Lebo nám nedal Bôh ducha bojaz­livos­ti, ale moci a lás­ky a zdravého roz­umu.

Evanjelický

7 Boh nám zais­te nedal ducha bojaz­livos­ti, ale (ducha) moci, lás­ky a seba­ov­ládania.

Ekumenický

7 Boh nám totiž nedal ducha ne­smelos­ti, ale Ducha sily, lás­ky a roz­vahy.

Bible21

7 Bůh nám ne­dal du­cha stra­chu, ale du­cha síly, lás­ky a roz­vahy.