Roháček2. Timoteovi1,6

2. Timoteovi 1:6

A pre tú príčinu ťa upomínam, aby si roz­necoval dar Boží, ktorý je v tebe, daný ti vložením mojich rúk.


Verš v kontexte

5 keď sa roz­pomínam na ne­po­krytec­kú vieru, ktorá je v tebe, a ktorá pre­bývala najprv v tvojej starej materi Lo­ide i v tvojej mat­ke Eunike, a som pre­svedčený, že aj v tebe. 6 A pre tú príčinu ťa upomínam, aby si roz­necoval dar Boží, ktorý je v tebe, daný ti vložením mojich rúk. 7 Lebo nám nedal Bôh ducha bojaz­livos­ti, ale moci a lás­ky a zdravého roz­umu.

späť na 2. Timoteovi, 1

Príbuzné preklady Roháček

6 A pre tú príčinu ťa upomínam, aby si roz­necoval dar Boží, ktorý je v tebe, daný ti vložením mojich rúk.

Evanjelický

6 Pre­to ti pri­pomínam, aby si roz­necoval v sebe dar Boží, ktorého sa ti do­stalo, keď som kládol ruky na teba.

Ekumenický

6 Pre­to ti pri­pomínam, aby si roz­necoval oheň Božieho daru, ktorý si do­stal kladením mojich rúk.

Bible21

6 Pro­to ti připo­mínám, abys v sobě roz­něcoval ten Boží dar, který jsi při­jal skrze vkládání mých ru­kou.