Roháček2. Timoteovi1,15

2. Timoteovi 1:15

To vieš, že sa od­vrátili odo mňa všet­ci, ktorí sú v Ázii, z ktorých je Fygel­lus a Her­mogenes.


Verš v kontexte

14 Krás­ne u teba složené imanie stráž a za­chovaj Svätým Duchom, ktorý pre­býva v nás. 15 To vieš, že sa od­vrátili odo mňa všet­ci, ktorí sú v Ázii, z ktorých je Fygel­lus a Her­mogenes. 16 Nech dá Pán milo­sr­den­stvo domu Oneziforov­mu, lebo ma mnoho ráz občer­stvil a nehan­bil sa moju reťaz.

späť na 2. Timoteovi, 1

Príbuzné preklady Roháček

15 To vieš, že sa od­vrátili odo mňa všet­ci, ktorí sú v Ázii, z ktorých je Fygel­lus a Her­mogenes.

Evanjelický

15 Vieš, že sa od­vrátili odo mňa všet­ci, ktorí sú v Ázii. Z nich je Fygelos a Her­mogenes.

Ekumenický

15 Vieš, že sa odo mňa od­vrátili všet­ci, čo sú v Ázii, medzi nimi Fygelus a Her­mogenés.

Bible21

15 Jak víš, všich­ni v Asii včetně Fyge­la a Her­moge­na se ode mě od­vrá­ti­li.