Roháček2. Samuelova13,11

2. Samuelova 13:11

Ale keď mu podávala, aby jedol, uchopil ju a po­vedal jej: Poď, lež so mnou, moja ses­tro!


Verš v kontexte

10 Vtedy po­vedal Am­non Támari: Dones jed­lo do ložnice, aby som jedol z tvojej ruky. A Támar vzala kús­ky chut­ného jed­la, ktoré bola pri­pravila, a zanies­la Am­nonovi, svoj­mu bratovi, do ložnice. 11 Ale keď mu podávala, aby jedol, uchopil ju a po­vedal jej: Poď, lež so mnou, moja ses­tro! 12 A ona mu odpovedala: Nie, môj brat, ne­poníž ma urobiac mi násilie, lebo sa ne­má tak urobiť v Iz­raelovi. Ne­vykonaj toho bláz­nov­stva!

späť na 2. Samuelova, 13

Príbuzné preklady Roháček

11 Ale keď mu podávala, aby jedol, uchopil ju a po­vedal jej: Poď, lež so mnou, moja ses­tro!

Evanjelický

11 Keď mu podávala jesť, uchopil ju a po­vedal jej: Poď, ľah­ni si ku mne, ses­tra moja.

Ekumenický

11 Keď mu však pred­kladala jed­lo, str­hol ju a po­vedal jej: Poď si ku mne ľah­núť, ses­tra moja!

Bible21

11 Když mu je podáva­la, aby se naje­dl, zmo­cnil se jí a za­čal ji pře­mlou­vat: „Po­jď, leh­ni si se mnou, sestřičko.“