Roháček2. Samuelova1,1

2. Samuelova 1:1

A stalo sa po smr­ti Sau­lovej, keď sa na­vrátil Dávid od porážky Amalecha, že zo­stal Dávid v Cik­lagu dva dni.


Verš v kontexte

1 A stalo sa po smr­ti Sau­lovej, keď sa na­vrátil Dávid od porážky Amalecha, že zo­stal Dávid v Cik­lagu dva dni. 2 A stalo sa tretieho dňa, že hľa, prišiel nejaký človek z voj­ska od Sau­la a mal roz­tr­hnuté rúcha a zem nasypanú na svojej hlave. A bolo, keď prišiel k Dávidovi, že padol na zem a klaňal sa. 3 A Dávid mu riekol: Od­kiaľ ideš? A on mu po­vedal: Utiekol som z voj­ska Iz­raelov­ho.

späť na 2. Samuelova, 1

Príbuzné preklady Roháček

1 A stalo sa po smr­ti Sau­lovej, keď sa na­vrátil Dávid od porážky Amalecha, že zo­stal Dávid v Cik­lagu dva dni.

Evanjelický

1 Po Sau­lovej smr­ti, keď Dávid porazil Amálékov, vrátil sa a zo­stal dva dni v Cik­lagu.

Ekumenický

1 Po Sau­lovej smr­ti sa Dávid vrátil ako víťaz nad Amálek­mi a po­budol dva dni v Ciklagu.

Bible21

1 Saul byl už mr­tev, když se David po porážce Amaleki­tů vrá­til do Cikla­gu, kde strávil dva dny.