Roháček2. Petrov1,14

2. Petrov 1:14

vediac, že od­loženie môj­ho stán­ku je rých­le, jako mi to aj náš Pán Ježiš Kris­tus oznámil.


Verš v kontexte

13 A mám za spraved­livé, aby som vás, do­kiaľ som v tom­to stán­ku, po­vzbudzoval upomínaním 14 vediac, že od­loženie môj­ho stán­ku je rých­le, jako mi to aj náš Pán Ježiš Kris­tus oznámil. 15 A budem sa aj po každé snažiť o to, aby ste po mojom od­chode mali jako roz­pomínať sa na to.

späť na 2. Petrov, 1

Príbuzné preklady Roháček

14 vediac, že od­loženie môj­ho stán­ku je rých­le, jako mi to aj náš Pán Ježiš Kris­tus oznámil.

Evanjelický

14 lebo viem, že čo­skoro zložím svoj stánok, ako mi zjavil náš Pán Ježiš Kris­tus.

Ekumenický

14 Viem, že čo­skoro zložím ten­to svoj stan, ako mi to ukázal aj náš Pán Ježiš Kris­tus.

Bible21

14 ne­boť vím, že stan mého tě­la bude brzy složen, jak mi ozná­mil náš Pán Ježíš Kri­stus.