Roháček2. Kronická13,16

2. Kronická 13:16

A synovia Iz­raelovi utekali pred Júdom, a Bôh ich dal do ich ruky.


Verš v kontexte

15 A mužovia Júdovi kričali, nadšení na boj. A stalo sa v tom, keď kričali mužovia Júdovi na boj, že Bôh porazil Jeroboáma i celého Iz­raela pred Abiášom a p­red Júdom. 16 A synovia Iz­raelovi utekali pred Júdom, a Bôh ich dal do ich ruky. 17 A tak ich porazili, Abiáš a jeho ľud, veľkou porážkou, takže pad­lo za­bitých z Iz­raela päťs­to tisíc vy­braných mužov.

späť na 2. Kronická, 13

Príbuzné preklady Roháček

16 A synovia Iz­raelovi utekali pred Júdom, a Bôh ich dal do ich ruky.

Evanjelický

16 Iz­rael­ci zutekali pred Júdej­cami a Boh im ich vy­dal do rúk.

Ekumenický

16 Nato sa Iz­raeliti dali na útek pred Júdov­cami a Hos­podin im ich vy­dal do moci.

Bible21

16 Synové Iz­rae­le se dali před Ju­dou na útěk, ale Bůh jim je vy­dal do ru­kou,