Roháček2. Kronická1,7

2. Kronická 1:7

Tej noci sa ukázal Bôh Šalamúnovi a riekol mu: Žiadaj si, čo ti mám dať!


Verš v kontexte

6 A Šalamún tam obetoval pred Hos­podinom na medenom ol­tári, ktorý pat­ril stánu shromaždenia, a obetoval na ňom tisíc zápal­ných obetí. 7 Tej noci sa ukázal Bôh Šalamúnovi a riekol mu: Žiadaj si, čo ti mám dať! 8 Na to po­vedal Šalamún Bohu: Ty si učinil Dávidovi, môj­mu ot­covi, veľkú milosť a tiež i mňa si učinil kráľom na­mies­to neho.

späť na 2. Kronická, 1

Príbuzné preklady Roháček

7 Tej noci sa ukázal Bôh Šalamúnovi a riekol mu: Žiadaj si, čo ti mám dať!

Evanjelický

7 Tej noci sa Šalamúnovi zjavil Boh a po­vedal: Žiadaj si, čo ti mám dať!

Ekumenický

7 Tej noci sa zjavil Šalamúnovi Boh a po­vedal mu: Žiadaj si, čo ti mám dať!

Bible21

7 Té noci se Šalo­mou­novi zjevil Bůh a ře­kl mu: „Žá­dej mě o coko­li a dám ti to.“