Roháček2. Korintským3,15

2. Korintským 3:15

Ale až do dnes, kedykoľvek sa číta Mojžiš, leží zás­tera na ich srd­ci;


Verš v kontexte

14 Ale ich mys­le sa za­tvr­dily, lebo až do dnešného dňa zo­stáva tá is­tá zás­tera pri čítaní starej sm­luvy ne­odos­tretá, lebo sa Kris­tom od­straňuje. 15 Ale až do dnes, kedykoľvek sa číta Mojžiš, leží zás­tera na ich srd­ci; 16 ale hneď, ako by sa ob­rátilo k Pánovi, vôkol sa od­níma zás­tera.

späť na 2. Korintským, 3

Príbuzné preklady Roháček

15 Ale až do dnes, kedykoľvek sa číta Mojžiš, leží zás­tera na ich srd­ci;

Evanjelický

15 Až po dnes, kedykoľvek čítajú Mojžiša, leží im závoj na srd­ci.

Ekumenický

15 A tak až do­dnes, kedykoľvek čítajú Mojžiša, leží na ich srd­ci závoj.

Bible21

15 Až do dneška jim při č­tení Mo­jžíše na srd­ci leží rouška,