Roháček2. Korintským12,21

2. Korintským 12:21

Aby ma za­se, keď prij­dem, ne­ponížil u vás môj Bôh, a žalos­til by som nad mnohými z tých, ktorí prv hrešili a ne­urobili po­kánia zo svojej ne­plechy a zo smils­tva a z ne­studatos­ti, ktoré popáchali.


Verš v kontexte

19 Dáv­no sa dom­nievate, že sa pred vami bránime; pred Bohom v Kris­tovi hovoríme a to všet­ko, milovaní, pre vaše vzdelanie. 20 Lebo sa bojím, aby som vás, keď prij­dem, nenašiel nejako takých, akých nech­cem, a zase vy aby ste mňa nenašli takého, jakého nech­cete; aby snáď nebolo svárov, závis­tí, hnevov, hašterení, po­mlúv, pletích, nadúvaní sa, ne­pokojov. 21 Aby ma za­se, keď prij­dem, ne­ponížil u vás môj Bôh, a žalos­til by som nad mnohými z tých, ktorí prv hrešili a ne­urobili po­kánia zo svojej ne­plechy a zo smils­tva a z ne­studatos­ti, ktoré popáchali.

späť na 2. Korintským, 12

Príbuzné preklady Roháček

21 Aby ma za­se, keď prij­dem, ne­ponížil u vás môj Bôh, a žalos­til by som nad mnohými z tých, ktorí prv hrešili a ne­urobili po­kánia zo svojej ne­plechy a zo smils­tva a z ne­studatos­ti, ktoré popáchali.

Evanjelický

21 aby ma môj Boh ne­ponížil u vás pri mojom opätov­nom príchode, a aby som ne­musel oplakávať mnohých, ktorí pred­tým zhrešili a nekajali sa z toho, čoho sa do­pus­tili: z nečis­toty, smils­tva a bez­uz­dnos­ti.

Ekumenický

21 Aby ma Boh ne­ponížil pred vami, keď znova prídem, a aby som ne­musel oplakávať mnohých z tých, čo zhrešili a nekajali sa z nečistoty, smils­tva a bez­uz­dnos­ti, ktorej sa do­pus­tili.

Bible21

21 Bo­jím se, aby mě můj Bůh, až při­jdu, před vá­mi znovu ne­ponížil, kdybych mu­sel truch­lit nad to­lika dřívější­mi hříšníky, kteří neči­ni­li pokání z nečisto­ty, smil­stva a ne­styda­tosti, kte­rou pá­cha­li.