Roháček2. Korintským12,20

2. Korintským 12:20

Lebo sa bojím, aby som vás, keď prij­dem, nenašiel nejako takých, akých nech­cem, a zase vy aby ste mňa nenašli takého, jakého nech­cete; aby snáď nebolo svárov, závis­tí, hnevov, hašterení, po­mlúv, pletích, nadúvaní sa, ne­pokojov.


Verš v kontexte

19 Dáv­no sa dom­nievate, že sa pred vami bránime; pred Bohom v Kris­tovi hovoríme a to všet­ko, milovaní, pre vaše vzdelanie. 20 Lebo sa bojím, aby som vás, keď prij­dem, nenašiel nejako takých, akých nech­cem, a zase vy aby ste mňa nenašli takého, jakého nech­cete; aby snáď nebolo svárov, závis­tí, hnevov, hašterení, po­mlúv, pletích, nadúvaní sa, ne­pokojov. 21 Aby ma za­se, keď prij­dem, ne­ponížil u vás môj Bôh, a žalos­til by som nad mnohými z tých, ktorí prv hrešili a ne­urobili po­kánia zo svojej ne­plechy a zo smils­tva a z ne­studatos­ti, ktoré popáchali.

späť na 2. Korintským, 12

Príbuzné preklady Roháček

20 Lebo sa bojím, aby som vás, keď prij­dem, nenašiel nejako takých, akých nech­cem, a zase vy aby ste mňa nenašli takého, jakého nech­cete; aby snáď nebolo svárov, závis­tí, hnevov, hašterení, po­mlúv, pletích, nadúvaní sa, ne­pokojov.

Evanjelický

20 Obávam sa totiž, aby som vás, až prídem, nenašiel takých, akých by som nech­cel, a aby ste ani vy mňa nenašli takého, akého by ste nech­celi; aby nebolo sváru, závis­ti, hnevov, hádok, ohovárania, našep­kávania, pýchy, ne­pokojov;

Ekumenický

20 Bojím sa však, aby som vás pri svojom príchode nenašiel takých, akých nech­cem, a aby ste ani vy mňa nenašli takého, akého nech­cete; aby neboli sváry, žiar­livosť, hnev, rivalita, ohovárania, klebety, nadutosť a rozb­roje.

Bible21

20 Bo­jím se to­tiž, abych z vás, až při­jdu, ne­byl zkla­maný a také vy abys­te ne­by­li zkla­maní ze mě. Bo­jím se svárů, ne­vraživosti, zlo­by, sou­peření, urážek, po­mluv, zpupnosti a zmatků.