Roháček2. Korintským1,9

2. Korintským 1:9

ale sami v sebe boli sme do­stali od­vetu smr­ti nato, aby sme nedúfali sami v seba, ale v Boha, ktorý kriesi mŕt­vych,


Verš v kontexte

8 Lebo nech­ceme, aby ste ne­vedeli, bratia, o našom súžení, ktoré sme mali v Ázii, že sme boli nad mieru obťažení, nad s­voju silu, takže sme po­chybovali aj o svojom živote; 9 ale sami v sebe boli sme do­stali od­vetu smr­ti nato, aby sme nedúfali sami v seba, ale v Boha, ktorý kriesi mŕt­vych, 10 ktorý nás vy­tr­hol z takej veľkej smr­ti a vy­tr­huje, na ktorého sa nadejeme, že aj ešte vy­trh­ne,

späť na 2. Korintským, 1

Príbuzné preklady Roháček

9 ale sami v sebe boli sme do­stali od­vetu smr­ti nato, aby sme nedúfali sami v seba, ale v Boha, ktorý kriesi mŕt­vych,

Evanjelický

9 Veď my sami sme už vy­povedali nad sebou výrok smr­ti, aby sme nedúfali v samých seba, ale v Boha, ktorý kriesi mŕt­vych.

Ekumenický

9 Ba sami nad sebou sme prijali or­tieľ smr­ti, to pre­to, aby sme nedôverovali samým sebe, ale Bohu, ktorý kriesi mŕt­vych.

Bible21

9 v nit­ru jsme už vlastně očekáva­li roz­su­dek smrti. To vše se stalo, abychom ne­spo­léha­li sami na se­be, ale na Bo­ha, který křísí mrt­vé