Roháček2. Korintským1,5

2. Korintským 1:5

Lebo jako hoj­nejú utr­penia Kris­tove proti nám, tak skr­ze Kris­ta hoj­neje i naše po­tešenie.


Verš v kontexte

4 ktorý nás teší v každom našom súžení, aby sme aj my moh­li tešiť tých, ktorí sú v akom­koľvek súžení, potešením, ktorým sme sami tešení od Boha. 5 Lebo jako hoj­nejú utr­penia Kris­tove proti nám, tak skr­ze Kris­ta hoj­neje i naše po­tešenie. 6 A buď že sme súžení - za vaše po­tešenie a spasenie, ktoré pôsobí v ­tr­pez­livom znášaní tých is­tých utr­pení, ktoré aj my tr­píme; buď že sme tešení - za vaše po­tešenie a spasenie, a naša nádej je pev­ná za vás,

späť na 2. Korintským, 1

Príbuzné preklady Roháček

5 Lebo jako hoj­nejú utr­penia Kris­tove proti nám, tak skr­ze Kris­ta hoj­neje i naše po­tešenie.

Evanjelický

5 Veď ako sa množia naše utr­penia pre Kris­ta, tak sa rozm­nožuje aj naše po­tešenie skr­ze Kris­ta;

Ekumenický

5 Veď ako vo veľkej miere pri­chádzajú na nás Kris­tove utr­penia, tak sa nám skr­ze Kris­ta v hojnej miere do­stáva aj útechy.

Bible21

5 Vž­dyť čím více utrpení pro Krista za­kouší­me, tím více po­vzbu­zení skrze Krista při­jímá­me.