Roháček1. Timoteovi1,20

1. Timoteovi 1:20

z ktorých je Hymene­us a Alexan­der, ktorých som vy­dal satanovi, aby sa na­učili nerúhať sa.


Verš v kontexte

18 Toto pri­kázanie ti pred­kladám, dieťa Timotee, podľa predošlých, na teba sa vzťahujúcich sa proroc­tiev, aby si v nich bojoval dob­rý boj 19 majúc vieru a dob­ré svedomie, ktoré od­strčiac nie­ktorí od seba stros­kotali čo do viery, 20 z ktorých je Hymene­us a Alexan­der, ktorých som vy­dal satanovi, aby sa na­učili nerúhať sa.

späť na 1. Timoteovi, 1

Príbuzné preklady Roháček

20 z ktorých je Hymene­us a Alexan­der, ktorých som vy­dal satanovi, aby sa na­učili nerúhať sa.

Evanjelický

20 Z nich sú Hymene­os a Alexan­dros, ktorých som odo­vzdal satanovi, aby sa na­učili nerúhať sa.

Ekumenický

20 Medzi nimi je Hymene­us a Alexan­der, ktorých som odo­vzdal satanovi, aby sa od­nau­čili rúhať.

Bible21

20 Mezi nimi je i Hy­menai­os a Ale­xan­dr, které jsem vy­dal sa­tanovi, aby se odnauči­li rouhat.