Roháček1. Tesalonickým5,9

1. Tesalonickým 5:9

lebo vás ne­po­stavil Bôh cieľom hnevu, ale aby sme nadobud­li spasenia skr­ze nášho Pána Ježiša Kris­ta,


Verš v kontexte

8 Ale my súc syn­mi dňa buďme triez­vi ob­lečúc si pan­cier viery a lás­ky a vez­múc za pril­bu nádej spasenia, 9 lebo vás ne­po­stavil Bôh cieľom hnevu, ale aby sme nadobud­li spasenia skr­ze nášho Pána Ježiša Kris­ta, 10 ktorý zo­mrel za nás, aby sme, či už bdejeme či spíme, spolu s ním žili.

späť na 1. Tesalonickým, 5

Príbuzné preklady Roháček

9 lebo vás ne­po­stavil Bôh cieľom hnevu, ale aby sme nadobud­li spasenia skr­ze nášho Pána Ježiša Kris­ta,

Evanjelický

9 Lebo nás Boh ne­určil na hnev, ale aby sme do­siah­li spasenie v našom Pánovi Ježišovi Kris­tovi,

Ekumenický

9 Veď Boh nás ne­určil na hnev, ale aby sme zís­kali spásu skr­ze nášho Pána Ježiša Kris­ta,

Bible21

9 Bůh pře­ce pro nás nemá hněv, ale záchranu skrze naše­ho Pá­na Ježíše Krista,