Roháček1. Petrov1,23

1. Petrov 1:23

znova splodení súc nie z porušiteľného semena, ale z ne­porušiteľného živým slovom Boha a zo­stávajúcim na veky.


Verš v kontexte

22 A tak očis­tiac svoje duše po­slušnosťou prav­dy skr­ze Ducha cieľom ne­po­krytec­kého milovania brat­stva vrúc­ne miluj­te jed­ni druhých z čis­tého srd­ca 23 znova splodení súc nie z porušiteľného semena, ale z ne­porušiteľného živým slovom Boha a zo­stávajúcim na veky. 24 Lebo každé telo je ako tráva a každá sláva človeka jako kvet trávy; tráva uschla, a jej kvet opadol;

späť na 1. Petrov, 1

Príbuzné preklady Roháček

23 znova splodení súc nie z porušiteľného semena, ale z ne­porušiteľného živým slovom Boha a zo­stávajúcim na veky.

Evanjelický

23 veď ste živým a večným slovom Božím znovuz­rodení nie z porušiteľného, ale z ne­porušiteľného semena.

Ekumenický

23 veď ste znovuz­rodení nie z porušiteľného, ale z neporušiteľného semena: živým a večným Božím slovom,

Bible21

23 Nejste pře­ce znovuzro­zeni z po­mí­jivého se­mene, ale z ne­po­mí­jivého, skrze živé a trvalé Boží slovo.