Roháček1. Korintským6,3

1. Korintským 6:3

Či ne­viete, že budeme súdiť an­jelov? A jako po­tom nie veci čas­ného života?!


Verš v kontexte

2 Alebo či ne­viete, že svätí budú súdiť svet? A jest­li vy máte súdiť svet, či ste nehod­ni roz­súdiť veci, k­toré sú najmenšie? 3 Či ne­viete, že budeme súdiť an­jelov? A jako po­tom nie veci čas­ného života?! 4 Keď tedy máte súdy o veci čas­ného života, ktorých ne­majú za nič vo sbore, tých po­saďte, aby súdili!

späť na 1. Korintským, 6

Príbuzné preklady Roháček

3 Či ne­viete, že budeme súdiť an­jelov? A jako po­tom nie veci čas­ného života?!

Evanjelický

3 Či ne­viete, že an­jelov súdiť budeme? Nie veci všed­ného života!

Ekumenický

3 Vari ne­viete, že budeme súdiť an­jelov, o čo viac veci všed­ného života?

Bible21

3 Ne­ví­te, že bu­de­me sou­dit an­děly? Čím spíše běžné životní záleži­tosti!