Roháček1. Korintským6,10

1. Korintským 6:10

ani zlodeji ani lakom­ci ani opil­ci ani nadávači ani dráči nez­dedia kráľov­stva Božieho.


Verš v kontexte

9 Alebo či ne­viete, že ne­spravod­liví nez­dedia kráľov­stva Božieho? Ne­mýľte sa, ani smil­níci ani mod­lári ani cudzoložníci ani mäk­ci ani sam­coložníci 10 ani zlodeji ani lakom­ci ani opil­ci ani nadávači ani dráči nez­dedia kráľov­stva Božieho. 11 A to ste boli nie­ktorí, ale ste sa umyli, ale ste po­svätení, ale ste ospravedl­není v mene Pána Ježiša Kris­ta a v Duchu nášho Boha.

späť na 1. Korintským, 6

Príbuzné preklady Roháček

10 ani zlodeji ani lakom­ci ani opil­ci ani nadávači ani dráči nez­dedia kráľov­stva Božieho.

Evanjelický

10 ani zlodeji, ani lakom­ci, ani opil­ci, ani rúhači, ani vy­dierači nebudú dedičmi kráľov­stva Božieho!

Ekumenický

10 ani zlodeji, ani lakom­ci, ani opil­ci, ani rúhači, ani vy­dierači nebudú dedičmi Božieho kráľov­stva.

Bible21

10 zlodě­ji, la­kom­ci, opil­ci, po­mlou­vači ani vy­dři­du­chové ne­bu­dou mít podíl na Božím králov­ství.