EvanjelickýZjavenie4,8

Zjavenie 4:8

Každá z tých­to štyroch bytos­tí mala šesť krídel, do­okola i zvnút­ra plno očí, a bez pre­stania volali dňom i nocou: Svätý, svätý, svätý Pán Boh všev­lád­ny, ktorý bol, je a príde!


Verš v kontexte

7 Pr­vá bytosť bola podob­ná levovi, druhá býkovi, tretia mala ľud­skú tvár a štvr­tá bola podob­ná letiacemu or­lovi. 8 Každá z tých­to štyroch bytos­tí mala šesť krídel, do­okola i zvnút­ra plno očí, a bez pre­stania volali dňom i nocou: Svätý, svätý, svätý Pán Boh všev­lád­ny, ktorý bol, je a príde! 9 A kedykoľvek tieto bytos­ti vzdávali slávu, česť a vďaku Sediacemu na tróne, Živému na veky vekov,

späť na Zjavenie, 4

Príbuzné preklady Roháček

8 A štyri živé bytos­ti, jed­na každá z nich, maly po šies­tich krýd­lach okolo, a zvnút­ra boly plné očí. A ne­majú od­počin­ku ani vodne ani vnoci a hovoria: Svätý, svätý, svätý Pán Bôh všemohúci, ktorý bol, ktorý je a ktorý prij­de.

Evanjelický

8 Každá z tých­to štyroch bytos­tí mala šesť krídel, do­okola i zvnút­ra plno očí, a bez pre­stania volali dňom i nocou: Svätý, svätý, svätý Pán Boh všev­lád­ny, ktorý bol, je a príde!

Ekumenický

8 Každá z týchto štyroch bytos­tí mala po šesť krídel; do­okola i zvnút­ra boli pl­né očí a bez pre­stania vo dne i v noci volali: Svätý, svätý, svätý Pán, Boh, Všemohúci, ktorý bol, ktorý je a ktorý príde.

Bible21

8 Každá z těch čtyř bytosti mě­la po šesti křídlech doko­la a v sobě plno očí. Bez přestání, dnem i no­cí, říkaly: „Svatý, svatý, svatý je Pán Bůh Všemohoucí, který byl, který je a který přichází.“