EvanjelickýZjavenie16,4

Zjavenie 16:4

Tretí vy­lial svoju čašu na rieky, na pramene vôd, a pre­menili sa na krv.


Verš v kontexte

3 Druhý vy­lial svoju čašu na more, pre­menilo sa na krv ako z nejakej mŕt­voly, a za­hynulo všet­ko, čo žilo v mori. 4 Tretí vy­lial svoju čašu na rieky, na pramene vôd, a pre­menili sa na krv. 5 Nato som počul volať an­jela vôd: Spravod­livý si, ktorý si a ktorý si bol, Svätý, že si tak roz­súdil;

späť na Zjavenie, 16

Príbuzné preklady Roháček

4 A tretí an­jel vy­lial svoju čašu na rieky a na pramene vôd, a ob­rátily sa na krv.

Evanjelický

4 Tretí vy­lial svoju čašu na rieky, na pramene vôd, a pre­menili sa na krv.

Ekumenický

4 Tretí an­jel vy­lial svoju čašu na rieky a na pramene vôd: zmenili sa na krv.

Bible21

4 Třetí pak vy­lil svou číši na ře­ky a na pra­me­ny vod a ob­rá­ti­ly se v krev.