EvanjelickýŽalmy83,7

Žalmy 83:7

stany Edómu a Iz­mael­cov, Móáb a Hagar­ci,


Verš v kontexte

6 Lebo jed­nomyseľne sa radia: uzavierajú zmluvu proti Tebe
7 stany Edómu a Iz­mael­cov, Móáb a Hagar­ci,
8 Gebal, Am­món a Amálék, Filištín­sko s obyvateľmi Týru.

späť na Žalmy, 83

Príbuzné preklady Roháček

7 stány Edomove a Iz­maeliti, Moáb a Hag­rovia,

Evanjelický

7 stany Edómu a Iz­mael­cov, Móáb a Hagar­ci,

Ekumenický

7 stany Edómčanov a Iz­maelitov, Moábčanov a Hagarov,

Bible21

7 tá­bor Edom­ců spo­lu s Izmaelity, Hagrité spo­lu s Moáb­ci,