EvanjelickýŽalmy83,15

Žalmy 83:15

Ako oheň spaľuje les a plameň vr­chy zažíha,


Verš v kontexte

14 Bože, nalož s nimi ako s chumáčom buriny, ako s plevami vo vet­re.
15 Ako oheň spaľuje les a plameň vr­chy zažíha,
16 tak ich svojou búr­kou prena­sleduj a svojou po­vích­ricou predes!

späť na Žalmy, 83

Príbuzné preklady Roháček

15 Ako čo oheň spaľuje les, a jako plameň za­paľuje a trávi vrchy,

Evanjelický

15 Ako oheň spaľuje les a plameň vr­chy zažíha,

Ekumenický

15 Ako oheň spaľuje les, ako plameň stravuje hory,

Bible21

15 Jako když oheň vy­paluje lesy, jako když pla­men hory sežeh­ne,