EvanjelickýŽalmy60,5

Žalmy 60:5

Ty si dal vidieť svoj­mu ľudu tvr­dé veci, na­pojil si nás vínom zá­vratu.


Verš v kontexte

4 Zemou si za­triasol a rozštiepil si ju; za­ceľ jej trh­liny, lebo sa kláti.
5 Ty si dal vidieť svoj­mu ľudu tvr­dé veci, na­pojil si nás vínom zá­vratu.
6 Dal si koruh­vu tým, ktorí sa Ťa boja, aby mali kam utiecť pred lukom. Sela.

späť na Žalmy, 60

Príbuzné preklady Roháček

5 Bol si dal vidieť svoj­mu ľudu tvr­dé veci: na­pájal si nás vínom zá­vratu.

Evanjelický

5 Ty si dal vidieť svoj­mu ľudu tvr­dé veci, na­pojil si nás vínom zá­vratu.

Ekumenický

5 Tvr­dé skúšky si do­pus­til na svoj ľud, na­pojil si nás vínom zá­vratu.

Bible21

5 Vlastní lid ne­chal jsi oku­sit hrůzy, vínem závra­ti jsi nás na­pájel.