EvanjelickýŽalmy52,10

Žalmy 52:10

Ja som však v dome Božom ako čer­stvá oliva; na večné veky dúfam v milosť Božiu.


Verš v kontexte

9 Aj­hľa, muž, čo si ne­položil Boha za pev­nosť, ale dúfal vo svoje veľké bohat­stvo, cítil sa sil­ným vo svojej zvrátenos­ti.
10 Ja som však v dome Božom ako čer­stvá oliva; na večné veky dúfam v milosť Božiu.
11 Ďakovať chcem Ti naveky, že si to urobil; a dúfať chcem v Tvoje meno, lebo je vzác­ne pred Tvojimi po­božnými.

späť na Žalmy, 52

Príbuzné preklady Roháček

10 Ale ja budem ako zelenajúca sa oliva v dome Božom, lebo sa nadejem na milosť Božiu na veky vekov.

Evanjelický

10 Ja som však v dome Božom ako čer­stvá oliva; na večné veky dúfam v milosť Božiu.

Ekumenický

10 Ja som však v Božom chráme ako čer­stvá oliva, dúfam v Božiu milosť na večné veky.

Bible21

10 Já ale budu jako oliva – v Božím do­mě budu rozkvétat. Na Boží lás­ku to­tiž spo­léhám­stále, na­pořád.