EvanjelickýŽalmy46,9

Žalmy 46:9

Poďte a hľaďte na skut­ky Hos­podinove! Úžas­né veci spôsobil na zemi!


Verš v kontexte

8 Hos­podin moc­nos­tí je s na­mi, hradom pre­pev­ným je nám Boh Jákobov. Sela.
9 Poďte a hľaďte na skut­ky Hos­podinove! Úžas­né veci spôsobil na zemi!
10 Po koniec zeme za­stavuje voj­ny, luky láme, seká kopije, bojové vozy ohňom spaľuje!

späť na Žalmy, 46

Príbuzné preklady Roháček

9 Poďte, vidz­te skut­ky Hos­podinove, jakých pus­tín narobil na zemi!

Evanjelický

9 Poďte a hľaďte na skut­ky Hos­podinove! Úžas­né veci spôsobil na zemi!

Ekumenický

9 Poďte a hľaďte na skut­ky Hos­podina, ktorý koná úžas­né veci na zemi:

Bible21

9 Po­jď­te se podívat, co Hos­po­din umí, jak hroz­né divy činí na ze­mi!