EvanjelickýŽalmy19,5

Žalmy 19:5

Ich zvuk sa ne­sie po celej zemi a ich slová až na okraj sveta. Na nich po­stavil sln­ku stan;


Verš v kontexte

4 Niet reči, nieto slov, ne­počuť ich hlas.
5 Ich zvuk sa ne­sie po celej zemi a ich slová až na okraj sveta. Na nich po­stavil sln­ku stan;
6 ono vy­chádza ako ženích zo svojej iz­by, teší sa ako hr­dina, že po­beží dráhou.

späť na Žalmy, 19

Príbuzné preklady Roháček

5 Ich správa vy­šla na celú zem a ich mluva na koniec okruhu sveta. Sl­n­cu po­stavil na nich stán.

Evanjelický

5 Ich zvuk sa ne­sie po celej zemi a ich slová až na okraj sveta. Na nich po­stavil sln­ku stan;

Ekumenický

5 Ich po­sols­tvo znie po celej zemi a ich oznamy doletia až po končiny sveta. Po­stavil na nich sln­ku stan.

Bible21

5 je­jich zvuk ozývá se ce­lou zemí, do krajů svě­ta do­léhá je­jich zvěst. Bůh stan po­stavil slun­ci v ne­besích