EvanjelickýŽalmy17,7

Žalmy 17:7

Pred­iv­ne do­káž svoju milosť, zá­chran­ca tých, čo sa pred protiv­ník­mi utiekajú pod Tvoju pravicu.


Verš v kontexte

6 K Tebe volám, lebo ma vy­počuješ, Bože; ó, na­kloň ku mne svoje ucho, počuj moju reč!
7 Pred­iv­ne do­káž svoju milosť, zá­chran­ca tých, čo sa pred protiv­ník­mi utiekajú pod Tvoju pravicu.
8 Chráň ma ako zrenicu oka! Ukry ma v tôni svojich krídel

späť na Žalmy, 17

Príbuzné preklady Roháček

7 Pre­ukáž svoju pred­iv­nú milosť, ty, ktorý za­chraňuješ tých, ktorí sa utiekajú k tebe, zach­raňuješ svojou pravicou od tých, ktorí po­vs­távajú p­roti nim.

Evanjelický

7 Pred­iv­ne do­káž svoju milosť, zá­chran­ca tých, čo sa pred protiv­ník­mi utiekajú pod Tvoju pravicu.

Ekumenický

7 Ukáž divy svoj­ho milo­sr­den­stva, ty, ktorý pravicou svojou za­chraňuješ všet­kých, čo sa pred ne­priateľmi k tebe utiekajú.

Bible21

7 Svou lás­ku, Za­chrán­ce, pro­kaž svou pravicítěm, kdo před útočníky k to­bě pr­chají!