EvanjelickýŽalmy17,6

Žalmy 17:6

K Tebe volám, lebo ma vy­počuješ, Bože; ó, na­kloň ku mne svoje ucho, počuj moju reč!


Verš v kontexte

5 Po Tvojich ces­tách pev­ne kráčam; a nek­látia sa moje kroky.
6 K Tebe volám, lebo ma vy­počuješ, Bože; ó, na­kloň ku mne svoje ucho, počuj moju reč!
7 Pred­iv­ne do­káž svoju milosť, zá­chran­ca tých, čo sa pred protiv­ník­mi utiekajú pod Tvoju pravicu.

späť na Žalmy, 17

Príbuzné preklady Roháček

6 Ja volám na teba, lebo viem, že ma vy­slyšíš, ó, sil­ný Bože! Na­kloň mi svoje ucho a počuj moju reč!

Evanjelický

6 K Tebe volám, lebo ma vy­počuješ, Bože; ó, na­kloň ku mne svoje ucho, počuj moju reč!

Ekumenický

6 K tebe volám, Bože, lebo mi od­povieš, na­kloň mi svoje ucho, počuj, čo hovorím.

Bible21

6 K to­bě vo­lám, Bože, ty mi odpovíš, své ucho na­kloň mi, má slova slyš!