EvanjelickýŽalmy17,4

Žalmy 17:4

Podľa slova Tvojich úst pri ľud­ských činoch chránil som sa chod­níkov násil­níc­kych.


Verš v kontexte

3 Pre­skúmal si mi srd­ce, pre­hliadol ma v noci, pre­skúšal si ma, no nič nenachádzaš; zau­mienil som si, že sa moje ús­ta ne­preh­rešia.
4 Podľa slova Tvojich úst pri ľud­ských činoch chránil som sa chod­níkov násil­níc­kych.
5 Po Tvojich ces­tách pev­ne kráčam; a nek­látia sa moje kroky.

späť na Žalmy, 17

Príbuzné preklady Roháček

4 Čo do skut­kov človeka, riadil som sa slovom tvojich rtov; ja som sa vy­stríhal ciest ukrut­níka.

Evanjelický

4 Podľa slova Tvojich úst pri ľud­ských činoch chránil som sa chod­níkov násil­níc­kych.

Ekumenický

4 Podľa slova tvojich úst o ľudských činoch vy­hýbal som sa chod­níkom násil­níka.

Bible21

4 tak jak to li­dé běžně dělají. Pro slovo, jež vy­šlo ze tvých rtů, varoval jsem se cest zločin­ců.