EvanjelickýŽalmy17,15

Žalmy 17:15

Ja ospravedl­nený uzriem Tvoju tvár, keď sa pre­budím, na­sýtim sa Tvojím ob­razom.


Verš v kontexte

13 Po­vs­taň, ó Hos­podine, predíď ho a zraz! Svojím mečom za­chráň mi život pred bez­božníkom
14 a svojou rukou, Hos­podine, pred mužmi, pred mužmi toh­to sveta, ktorých podiel je v tom­to živote, Ty im zo svojich zásob na­plň brucho; nech sa ich synovia na­sýtia a zvyšok zanechajú svojim deťom.
15 Ja ospravedl­nený uzriem Tvoju tvár, keď sa pre­budím, na­sýtim sa Tvojím ob­razom.

späť na Žalmy, 17

Príbuzné preklady Roháček

15 Ale ja chcem v spraved­livos­ti hľadieť na tvoju tvár a nasýtiť sa, keď sa pre­budím, tvojím ob­razom.

Evanjelický

15 Ja ospravedl­nený uzriem Tvoju tvár, keď sa pre­budím, na­sýtim sa Tvojím ob­razom.

Ekumenický

15 Ja však v spravodlivosti uzriem tvoju tvár, keď sa pre­budím, na­sýtim sa tvojím ob­razom.

Bible21

15 Já se však po právu budu ko­chat tvou tváří, nasycen budu tvou podo­bou, až se pro­budím.