EvanjelickýŽalmy146,7

Žalmy 146:7

On do­pomáha utláčaným k právu a hlad­ným dáva chlieb. Hos­podin vy­slobodzuje uväz­nených,


Verš v kontexte

6 ktorý učinil nebesá i zem, more i všet­ko, čo je v ňom; ktorý za­chováva ver­nosť naveky;
7 On do­pomáha utláčaným k právu a hlad­ným dáva chlieb. Hos­podin vy­slobodzuje uväz­nených,
8 Hos­podin ot­vára oči slepým, Hos­podin dvíha skles­lých, Hos­podin miluje spravod­livých,

späť na Žalmy, 146

Príbuzné preklady Roháček

7 ktorý činí súd utlačeným a dáva chlieb hlad­ným. Hos­podin oslobodzuje väzňov.

Evanjelický

7 On do­pomáha utláčaným k právu a hlad­ným dáva chlieb. Hos­podin vy­slobodzuje uväz­nených,

Ekumenický

7 On ob­hajuje právo utláčaných, hlad­ným dáva chlieb. Hos­podin vy­slobodzuje väzňov.

Bible21

7 utlačovaným právo zjednává, dává chléb těm, kdo mají hlad. Hospodin vězně pro­pouští,