EvanjelickýŽalmy145,1

Žalmy 145:1

Chválo­spev. Dávidov. Budem Ťa vy­vyšovať, Bože môj, Kráľu, na večné veky dob­rorečiť Tvoj­mu menu!


Verš v kontexte

1 Chválo­spev. Dávidov. Budem Ťa vy­vyšovať, Bože môj, Kráľu, na večné veky dob­rorečiť Tvoj­mu menu!
2 Budem Ti dob­rorečiť každý deň, na večné veky chváliť Tvoje meno!
3 Veľký je Hos­podin a všet­kej chvály hoden, Jeho veľkosť sa nedá vy­stih­núť.

späť na Žalmy, 145

Príbuzné preklady Roháček

1 Chvála Dávidova. Vy­vyšovať ťa budem, môj Bože, Kráľu, a budem dob­rorečiť tvoj­mu menu na večné veky.

Evanjelický

1 Chválo­spev. Dávidov. Budem Ťa vy­vyšovať, Bože môj, Kráľu, na večné veky dob­rorečiť Tvoj­mu menu!

Ekumenický

1 Dávidov chválo­spev. (álef) Budem ťa vy­vyšovať, môj Boh a kráľ, dob­rorečiť tvoj­mu menu na večné veky. (bét)

Bible21

1 Chvalo­z­pěv Davidův. Bože, můj Krá­li, tebe velebím, tvé jméno chválím navž­dy, navěky.