EvanjelickýŽalmy113,9

Žalmy 113:9

ne­plod­nú usadí do domu ako na­tešenú mat­ku synov. Haleluja!


Verš v kontexte

7 On po­z­dvihuje z prachu slabého a zo smetis­ka vy­vyšuje chudob­ného,
8 aby ho usadil medzi kniežatá, kniežatá svoj­ho ľudu;
9 ne­plod­nú usadí do domu ako na­tešenú mat­ku synov. Haleluja!

späť na Žalmy, 113

Príbuzné preklady Roháček

9 Dáva, aby ne­plod­ná obývala dom a bola radujúcou sa mat­kou synov. Hal­lelujah!

Evanjelický

9 ne­plod­nú usadí do domu ako na­tešenú mat­ku synov. Haleluja!

Ekumenický

9 Ne­plod­nej umožňuje bývať v dome ako šťast­nej mat­ke synov. Haleluja!

Bible21

9 Ne­plodnou ob­dařuje rodinou, matka se z dětí raduje! Haleluja!