EvanjelickýŽalmy106,21

Žalmy 106:21

za­bud­li na Boha, ktorý ich vy­slobodil a robil veľké veci v Egyp­te,


Verš v kontexte

20 tak za­menili svoju slávu za podobu vola, čo žerie trávu;
21 za­bud­li na Boha, ktorý ich vy­slobodil a robil veľké veci v Egyp­te,
22 pred­iv­né skut­ky v kraji Chámovom i strašné veci pri Čer­venom mori.

späť na Žalmy, 106

Príbuzné preklady Roháček

21 Za­bud­li na sil­ného Boha, svoj­ho spasiteľa, ktorý činil veliké veci v Egyp­te,

Evanjelický

21 za­bud­li na Boha, ktorý ich vy­slobodil a robil veľké veci v Egyp­te,

Ekumenický

21 Za­bud­li na Boha, ktorý ich za­chránil a v Egypte robil veľké veci,

Bible21

21 Za­po­mně­li na Bo­ha, svého spasitele, jenž ko­nal ve­liké věci v Egyptě: